Contact Facebook

Belépés az egyesületbe

Tudnivalók

Az éves tagdíjat (1000Ft) kérjük, utalja el a lenti bankszámlára!
Az utalást csak akkor tudjuk személyhez kötni, ha a közleménybe a jelentkezést követően megjelenő, illetve a visszaigazoló emailben is megkapott fizetési azonosítót írja. Ha több jelentkezést fizet, az összes azonosítót írja be vesszővel elválasztva.

Szent Jakab Zarándok Egyesület
12001008-01493297-00100004
(Raiffeisen Bank)

SWIFT: UBRT HUHB
IBAN: HU85 1200 1008 0149 3297 0010 0004

Belépési nyilatkozat


Magyarázat

A Szent Jakab Millenniumi Zarándok Egyesület pártoló tagja lehet bármely természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező társaság, amely saját munkájában fontosnak tartja az Egyesület által képviselt törekvéseket és aki/amely az Egyesület alapszabályával egyetért, vállalja a pártolói tagdíj fizetését, és felvételét az Elnökség elfogadja.
Az éves tagdíj összege: 1 000 Ft.
A jelentkezés elnökség általi jóváhagyásáról külön emailben tájékoztatjuk.